Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Radosław Bartak, Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała” AK. Zarys historii i działań bojowych


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Praca magisterska w Instytucie Historii UJ, 2008, pod kierunkiem prof. Jana Rydla.


  1. Radosław Bartak, Wstęp
  2. Rozdział I: Okręg Kraków SZP – ZWZ – AK do momentu powstania Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała”
  3. Rozdział II: Geneza Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała”
  4. Rozdział III: Działalność Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała”
  5. Zakończenie

Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi