Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Magdalena Kurowska, Szare Szeregi w Krakowie 1939-1945


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Krzysztofory, 5/1978Praca niniejsza poświęcona krakowskim Szarym Szeregom, może być uważana zaledwie za przyczynek do historii tej harcerskiej, konspiracyjnej organizacji. Podstawowymi materiałami z jakich korzystano przy opracowaniu tematu stanowią relacje harcerzy, bezpośrednich uczestników wydarzeń okupacyjnych. Upływający czas, śmierć wielu ważnych świadków tamtych dni, często zła pamięć żyjących, sprawiły, że wielu bardzo istotnych spraw dotyczących krakowskich Szarych Szeregów nie udało się odtworzyć. Do wielu żyjących świadków i uczestników tamtych wydarzeń autorka nie dotarła. Braki w dokumentacji sprawiły, że praca jest niekompletna, zapewne wiele istotnych spraw zostało pominiętych, być może niektóre rzeczy ukazane błędnie. Należy mieć nadzieję, że historia Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów zostanie w przyszłości znacznie szerzej i wnikliwiej opracowana.Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi