Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Tekst przysięgi i hymn AK


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Tekst przysięgi

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.

Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.


Tekst wypowiadany przez odbierającego przysięgę

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

(Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu" Armii Krajowej wprowadzona rozkazem z dnia 12.XII.1942 r. przez Komendanta Głównego A.K. generała „Grota").


Hymn Polski Podziemnej

(W książce są zawarte także nuty melodii)


Zorza wolności się pali

Nad Polską idących lat.

Moc nasza przemoc powali

Nowy dziś rodzi się świat.


Godzina pomsty wybija

Za zbrodnie, mękę i krew,

Do broni Jezus Maryja,

Żołnierski wzywa nas zew! (bis)


Za Naszą Wolność i Waszą

Bracia, chwytamy za miecz

Śmierć, ani trud nas nie straszą

Zwycięski Orle nasz leć.


Godzina pomsty wybija

Za zbrodnie, mękę i krew,

Do broni Jezus Maryja,

Żołnierski wzywa nas zew! (bis)


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi