Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Stanisław Porębski, Krakowskie Szare Szeregi


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Wydane nakładem Harcerskiej Oficyny Wydawniczej Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP.
Wydanie I, Kraków 1985

W 70-lecie Z.H.P.

W 1981 roku mięło 70 lat działalności harcerskiej na ziemiach polskich. Harcerstwo wprawdzie wywodzi się ze skautingu angielskiego - ale jest polskim systemem wychowania młodzieży. Dziś Harcerstwo jest już cząstką kultury narodowej: największe osiągnięcia w dziedzinie oświaty to sukcesy wychowawcze jednostek i grup w kształtowaniu określonych cech charakteru, rozbudzaniu inicjatyw społecznych i formowania, uzdolnień przywódczych.

Powszechnie znany jest wkład Harcerstwa w turystykę i krajoznawstwo. W dziedzinie sztuki - tematyka harcerska inspirowała literatów, malarzy, muzyków. Dziś trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek ognisko bez harcerskich pieśni.

A wkład Harcerstwa do obronności kraju został potwierdzony na wielu polach bitew i we wszystkich formacjach wojskowych.

Dlatego Harcerstwo zasłużyło sobie na Jubileusz od Społeczeństwa. I tak przy udziale Zarządów ZBoWiDu Wojewódzkiego, Dzielnicowego „Śródmieście” oraz Koła przy PAN odbyła się 3 grudnia 1981 roku Sesja Popularno-naukowa pt. „Harcerstwo Polskie w okresie wojen”.

Wspomnienie o Krakowskich Szarych Szeregach było drugą częścią tej Sesji.


Rozdziały


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi