Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Pozycje wydane przez Wydawnictwo "Skała"


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Pozycje wydane przez wydawnictwo „Skała”, [w:] Wojenne i powojenne wspomnienia żołnierzy Kedywu i Baonu Partyzanckiego „Skała”, Tom II, Wyd. Skała, 1993.Dotychczas ukazały się w wydawnictwie „Skała” w tzw. trzecim obiegu (partyzanckim) następujące pozycje:

  1. „Album fotograficzny", Włodzimierz Rozmus - „Buńko”, Kraków 1990 r.
  2. „Muzy konspiracyjne i partyzanckie", Władysław Dudek - „Lenard”, Kraków 1992 r.
  3. „Śpiewnik pieśni partyzanckich”, Władysław Dudek - „Lenard”, Kraków 1992 r.
  4. „Krakowski okręg „Kedywu” i Samodzielny Baon Partyzancki „SKAŁA” – AK”, Władysław Dudek - „Lenard”, Kraków 1991 r.
  5. „Wojenne i powojenne wspomnienia żołnierzy krakowskiego „Kedywu” i Baonu Partyzanckiego „SKAŁA” - Praca zbiorowa, Część I", Kraków 1991 r.

Na temat „Kedywu” i Baonu „SKAŁA” ukazały się już wcześniej 2 książki:

  1. Ryszard Nuszkiewicz - „Powolny”; „Uparci”, Wyd. PAX - Warszawa 1983 r.
  2. Włodzimierz Rozmus - „Buńko”; „W oddziałach partyzanckich i Baonie SKAŁA”, Wyd. KAW - Kraków 1987 r.

Ponadto Bogdan Turski pod kierunkiem doc. dr hab. Eugenii Brzesko wykonał w 1985 roku pracę dyplomową - magisterską w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Tytuł pracy: „Działalność „Kedywu” Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej i Jego Oddziałów Partyzanckich na tle walki z okupantem hitlerowskim”.


****

Uwaga! We wszystkich relacjach zachowana została orginalna pisownia. Wprowadzono tylko drobne poprawki i uzupełnienia oraz ujednolicono zapis powoływanych nazwisk i pseudonimów.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi