Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby

Piotr Stachiewicz, Ostatnia akcja „Parasola”


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Cykl: Ostatnia akcja "Parasola", Tygodnik Za i Przeciw, 12 odcinków od 30.01.1972.Piotr Stachiewicz, urodzony w Warszawie w 1926 r., autor pracy, której skrót dziś rozpoczynamy drukować, był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej od początku roku 1942, następnie Armii Krajowej, w jej ramach oddziału do zadań specjalnych Komendy Głównej Kierownictwa Dywersji, znanego pod ostatnim swoim kryptonimem „ Batalion Parasol”.

Jest przez środowisko swoich kolegów wybrany do opracowania historii tego oddziału, którego jedna, z największych i najtrudniejszych specjalnych operacji bojowych była przeprowadzona 11.7.1944 r. akcja wymierzona w niemieckiego sekretarza d/s bezpieczeństwa GG gen. SS i policji - Wilhelma Koppego. Trudności jej odtworzenia były ogromne i wywodziły się z faktu, że zarówno dowódca tej akcji jak wszyscy jego zastępcy, a także większość uczestników zginęła przed lub w czasie Powstania Warszawskiego, a współpracownicy spoza oddziału w powiatach: olkuskim i miechowskim, w latach 1944/45. Dlatego Autor oparł swą formowaną ponad 3 lata pracę na dokumentach odnalezionych w 5 archiwach oraz na 65 relacjach - wzajemnie weryfikowanych - wśród których jest: 10 relacji uczestników akcji, 7 osób współpracujących z terenu m. Krakowa, 32 osób współpracujących z pow. olkuskiego i miechowskiego oraz 16 relacji osób powiązanych z nieżyjącymi już dziś współpracownikami. Ponadto Autor uwzględnił w swej pracy zweryfikowane powtórnie fakty i stwierdzenia zawarte w dotychczasowej bibliografii tematu obejmującej bezpośrednio 16 pozycji.

(Tekst po ostatnim odcinku cyklu: Zakończony dziś druk opracowania akcji „Koppe” jest tylko fragmentem studium wojskowo-historycznego poświęconego tej operacji specjalnej. Proporcjonalnie do tekstu zostały również ograniczone szkice sytuacyjne i materiał ilustracyjny).


 1. Piotr Stachiewicz (1972), Kim był Koppe
 2. Piotr Stachiewicz (1972), Przygotowanie zamachu na Koppego
 3. Piotr Stachiewicz (1972), „Lewe” dokumenty, broń i samochody
 4. Piotr Stachiewicz (1972), W Krakowie i Krakowskiem
 5. Piotr Stachiewicz (1972), Na trasie Warszawa – Kraków
 6. Piotr Stachiewicz (1972), Chłopcy są już w Krakowie
 7. Piotr Stachiewicz (1972), Plan akcji
 8. Piotr Stachiewicz (1972), U szczytu napięcia
 9. Piotr Stachiewicz (1972), Ostatnia akcja "Parasola"
 10. Piotr Stachiewicz (1972), Odskok
 11. Piotr Stachiewicz (1972), Pościg
 12. Piotr Stachiewicz (1972), Epilog

Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby