Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Piotr Matusak, Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Wydawnictwo MON, 1983  1. Początki zorganizowanej konspiracji
  2. Organizacja sieci konspiracyjnej w pionie gospodarczym podległym Delegaturze RP i Komendzie Głównej AK
  3. Drobne fragmenty dotyczące konkretnych działań w Krakowie

Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi